मनको बह

लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l
मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l
कति दिनलाई साच्यौ दैब अब कति रुँदै बसुँ l
दुखीलाई साँचै दुखी बनाएर गयौ दैब
l
लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l
मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l

Leave a Reply